De Stichting Hermann & Hannelore Grünberg is in 2011 opgericht door schrijver Arnon Grunberg om iets terug te doen voor de gemeenschap die hem gestimuleerd heeft zijn talenten te ontplooien.

De Stichting wil vertalingen van literaire werken mogelijk maken door fondswerving en eigen subsidie.

Een tweede doel van de Stichting is het in stand houden van de Grunberg Academie. De Academie wil mensen, jong en oud, uitdagen de grenzen van hun uitdrukkingsvermogen te verleggen, zodat zij kansen krijgen hun zelfvertrouwen te vergroten en te leren hun eigen leven op een opbouwende wijze vorm te geven.
In het verlengde daarvan kunnen ze uitvinden welke rol ze kunnen spelen in de samenleving en in het grotere geheel van de wereld waarin zij leven. Gedeelde verantwoordelijkheid dragen voor de wereld op een creatieve en verbindende manier. Samenwerking tussen jou en de mensen om je heen; in je wijk, je stad, je land, je continent, je wereld.