Vertalingen

In afgelopen jaren waren er binnen de Stichting geen financiële mogelijkheden om een vertaling te ondersteunen. Inmiddels is de Stichting in staat bij geschikte uitgaven te beoordelen of deze binnen de doelstelling van de Stichting gerealiseerd kunnen worden. De Stichting gaat hiervoor samenwerking met andere partijen aan.

Het zou goed zijn als de kunstenaars hun werk helemaal zelfstandig verrichtten, maar ze hebben allemaal de hulp van werkende mensen nodig, zowel om hun kunst te kunnen produceren, als om hun luxeleventje te kunnen leiden, waarvoor ze overigens afhankelijk zijn van de portemonnee van welgestelde lieden of van rijkssubsidies, die bijvoorbeeld hier te lande bij miljoenen worden verstrekt aan theaters, conservatoria en kunstacademies. Dat geld wordt opgebracht door het volk, dat daar zijn koeien voor moet verkopen en zelf nooit proeft van het esthetisch genot waarin al die kunst zegt te voorzien.’

(Lev Tolstoi)

In 2013 is de uitgave van Wat is kunst? van Lev Tolstoi uitgegeven door Uitgeverij Athenaeum. Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Stichting Hermann & Hannelore Grünberg voor de vertaling.

De uitgave is nu alleen nog tweedehands verkrijgbaar en als e-book.

In Wat is kunst? geeft Tolstoi ons zijn kunstvisie. De kern daarvan is deze: algemene verstaanbaarheid is door de eeuwen heen een voorwaarde geweest voor goede, hoogstaande kunst. Dergelijke kunst heeft geen subsidies nodig. Daarmee is dit pamflet van Tolstoi een recalcitrante aanvulling op het kunstdebat dat momenteel in Nederland woedt.
Of Arnon Grunberg het met deze visie van Tolstoi eens is, valt te lezen in zijn prikkelende voorwoord.