Activiteiten

Vertalingen

De kernactiviteiten van de Stichting rond dit onderdeel zijn:
> Projectinitiatie
> Fondsenwerving
> Ondersteunen vertaling en publicatie

Holocaust Literatuurprijs

Rond de prijs zijn de kernactiviteiten van de Stichting:
> Uitnodigen jury leden
> Ontvangen, lezen en selecteren van passende uitgaven door de jury
> Toekennen van de tweejaarlijkse prijs

Grunberg Academie

De activiteiten rond het onderdeel ‘schrijfschool’ worden uitgevoerd door de Grunberg Academie, een initiatief van de Stichting Hermann & Hannelore Grünberg.
Denk aan:
> Ontwikkelen inhoud
> Publiceren en modereren digitale omgevingen
> Trainen van trainers en docenten
> Onderhouden community

De Grunberg Academie heeft onderwijs- en lespakketten gemaakt voor de sector onderwijs en de sector zorg die passen binnen de methodologie Laat Je Zien.
Deze methodologie is in opdracht van de Stichting ontwikkeld door Marianne Koeman in samenwerking met trainers, ontwikkelaars, docenten, pedagogen en psychologen van scholen en zorginstellingen. Parallel aan de ontwikkeling werden circa 100 van hen via workshops getraind in de methodologie.
Vanaf 2014 hebben de eerste pilots bij scholen plaatsgevonden, in 2018 en 2019 ook bij zorginstellingen.

In 2019 en 2020 is veel inspanning geleverd om de inhoud voor twee volwaardige digitale platforms te ontwikkelen. Vanaf 2023 is het onderwijs aanbod ook via het kanaal van de Grunberg Academie bij Lesson Up te gebruiken.
Ze bieden lessen waarmee docenten en hulpverleners zichzelf kunnen trainen in de methodologie Laat Je Zien. De platforms zijn ook bedoeld om samenwerking te ondersteunen en professionals en specialisten aan te moedigen ideeën en inzichten uit te wisselen in hun community en de doorontwikkeling verder te helpen.

Deze platforms gebouwd als wiki-omgevingen zijn:
Voor onderwijs: Laatjezien
Voor de zorg: Verbinding