Beleidsplan 2023

Vertalingen

In afgelopen jaren waren er binnen de Stichting geen financiële mogelijkheden om een vertaling te ondersteunen. Inmiddels is de Stichting in staat bij geschikte uitgaven te beoordelen of deze binnen de doelstelling van de Stichting gerealiseerd kunnen worden. De Stichting gaat hiervoor samenwerking met andere partijen aan.

Grunberg Academie

Voortbouwend op de ervaringen in pilots en presentaties in de afgelopen jaren zal de Grunberg Academie in 2023 twee digitale platforms onderhouden: één voor het onderwijs en één voor de zorg. 
Deze platforms zijn gebouwd als wiki-omgevingen. Ze bieden lessen waarmee docenten en hulpverleners zichzelf kunnen trainen in de methodologie Laat Je Zien. De platforms zijn ook bedoeld om samenwerking te ondersteunen en professionals en specialisten aan te moedigen ideeën en inzichten uit te wisselen en de doorontwikkeling verder te helpen.

Voor het onderwijs wordt op het platform: Laatjezien aangeboden de lessenseries:
– 9 x Grunberg
– Beter Verwoorden

Voor de zorg is het platform: Verbinding met de bijeenkomstenseries:
– Leg Verbinding (voor gedragskundigen)
– Leef Je uit (voor begeleiders)

Voor loopbaancoaches is er de training Transitie die werkt met de methodologie van Laat Je Zien in combinatie met de Loopbaanankers van Schein.

Nieuw is dat de voorbeeld lessenseries ook toegankelijk zijn op het platform voor onderwijspakketten van Lesson Up op het kanaal van de “Grunberg Academie”.

De Stichting organiseert de tweejaarlijkse uitreiking van de Holocaust Literatuurprijs waarvan de eerstvolgende uitreiking in het najaar 2023 plaatsvindt.