Beleidsplan 2020

Vertalingen

In afgelopen jaren waren er binnen de Stichting geen financiële mogelijkheden om een vertaling te ondersteunen. Zodra dit wel het geval is zal de Stichting bij een geschikte uitgave beoordelen of deze binnen de doelstelling van de Stichting gerealiseerd kan worden. De Stichting staat hierbij open voor samenwerking met andere partijen.

Grunberg Academie

Voortbouwend op de ervaringen in pilots en presentaties in de afgelopen jaren zal de Grunberg Academie in 2020 twee digitale platforms lanceren: één voor het onderwijs en één voor de zorg. 
Deze platforms zijn gebouwd als wiki-omgevingen. Ze bieden lessen waarmee docenten en hulpverleners zichzelf kunnen trainen in de methodologie Laat Je Zien. De platforms zijn ook bedoeld om samenwerking te ondersteunen en professionals en specialisten aan te moedigen ideeën en inzichten uit te wisselen en de doorontwikkeling verder te helpen.

Voor het onderwijs wordt op het platform: Laatjezien aangeboden de lessenseries:
– 9 x Grunberg
– Beter Verwoorden

Voor de zorg is het platform: Verbinding met de bijeenkomstenseries:
– Leg Verbinding (voor gedragskundigen)
– Leef Je uit (voor begeleiders)

Voor loopbaancoaches is er de training Transitie die werkt met de methodologie van Laat Je Zien in combinatie met de Loopbaanankers van Schein.