ANBI gegevens

Statutaire naam

Stichting Hermann & Hannelore Grünberg

RSIN / fiscaal nummer

8501.79.117

Doel van de Stichting

* Het subsidiëren van vertalingen van literaire werken ten behoeve van kleine taalgebieden die zonder een dergelijke subsidie naar redelijke verwachting niet tot stand zullen komen;

* Het opzetten, in stand houden en financieel ondersteunen van een schrijfschool (de Grunberg Academie.)

Bestuur

Arnon Grunberg (voorzitter)
Dirk den Hertog (secretaris)
Paulien Loerts (bestuurslid)
Janny Nijhof (bestuurslid)

Beloningsbeleid

De Stichting heeft geen eigen personeel. Werkzaamheden voor de Stichting worden om niet gedaan of op basis van vooraf overeengekomen prijs.
De bestuursleden ontvangen geen beloning, onkostenvergoeding of vacatiegeld.