Activiteiten

Vertalingen

De kernactiviteiten van de Stichting rond dit onderdeel zijn:
> Projectinitiatie
> Fondsenwerving
> Ondersteunen vertaling en publicatie
De Stichting heeft de vertaalkosten van Wat is Kunst van Tolstoi gesubsidieerd, het boek is in 2013 verschenen. In de jaren erna waren er binnen de Stichting geen financiële mogelijkheden om een vertaling te ondersteunen.

Grunberg Academie

De activiteiten rond het onderdeel ‘schrijfschool’ worden uitgevoerd door de Grunberg Academie, een initiatief van de Stichting Hermann & Hannelore Grünberg.
Denk aan:
> Ontwikkelen inhoud
> Publiceren en modereren digitale omgevingen
> Trainen van trainers en docenten
> Onderhouden community

De Grunberg Academie heeft onderwijs- en lespakketten gemaakt voor de sector onderwijs en de sector zorg die passen binnen de methodologie Laat Je Zien.
Deze methodologie is in opdracht van de Stichting ontwikkeld door Marianne Koeman in samenwerking met trainers, ontwikkelaars, docenten, pedagogen en psychologen van scholen en zorginstellingen. Parallel aan de ontwikkeling werden circa 100 van hen via workshops getraind in de methodologie.
Vanaf 2014 hebben de eerste pilots bij scholen plaatsgevonden, in 2018 en 2019 ook bij zorginstellingen.

In 2019 en 2020 is veel inspanning geleverd om de inhoud voor twee volwaardige digitale platforms te ontwikkelen.
Deze platforms zijn gebouwd als wiki-omgevingen. Ze bieden lessen waarmee docenten en hulpverleners zichzelf kunnen trainen in de methodologie Laat Je Zien. De platforms zijn ook bedoeld om samenwerking te ondersteunen en professionals en specialisten aan te moedigen ideeën en inzichten uit te wisselen in hun community en de doorontwikkeling verder te helpen.

Deze platforms gaan live in de loop van 2020.
Voor onderwijs: Laatjezien
Voor de zorg: Verbinding