Arnon Grunberg, de initiatiefnemer van de Stichting Hermann & Hannelore Grünberg, wil met de Grunberg Academie kinderen / jongeren uitdagen de grenzen van hun uitdrukkingsvermogen te verleggen, zodat zij de kans krijgen hun zelfvertrouwen te vergroten en te leren hun eigen leven op een opbouwende wijze vorm te geven. In het verlengde daarvan kunnen ze uitvinden welke rol ze kunnen gaan spelen in de samenleving en in het grotere geheel van de wereld waarin zij leven.
Gedeelde verantwoordelijkheid dragen voor de wereld op een creatieve en verbindende manier. Samenwerking tussen jou en de mensen om je heen; in je wijk, je stad, je land, je continent, je wereld.

Na het opleiden van de kinderen en jongeren ambieert de stichting een verbintenis te leggen tussen hen en ouderen. Dit is de tweede fase van het project waarbij zowel jong en oud begeleid zal worden bij het schrijven en vormgeven van hun levensverhaal.