Besluitvorming en actie

Besluitvorming en actie

De drieluik kan worden aangevuld met extra activiteiten zoals het maken van een toneelstuk, een clip of een Prezi op basis van de eigen ervaring. Ook kun je de belevenis omzetten in poëzie/rap en deze op muziek zetten en opvoeren. Door iets op te voeren, werk je aan kwaliteiten die je daarvoor nodig hebt en kun je die versterken. Daarnaast leer je te staan voor jouw product en om te gaan met de reactie van het publiek. De werkvorm die ontwikkeld is door Marianne Koeman in samenwerking met docenten, pedagogen en psychologen uit Nederland en Bolivia biedt een structuur om op een andere manier communicatie te ontwikkelen in een groep. De communicatiestructuur creëert een basis van luisteren, vragen, ordenen, vertellen en delen. Uitgaande van deze structuur is het mogelijk om ieder kennisgebied te onderwijzen, verdiepend, spelenderwijs en motiverend. Zo levert het energieke deelnemers op die op zoek gaan naar innovatie binnen hun interesseveld.

Deze manier van werken leidt tot een integratieve ontwikkeling van de deelnemers. Niet alleen verwerven ze kennis over een onderwerp of vakgebied, ook leren ze over henzelf en hun geschiedenis. Ze kunnen een verbinding gaan leggen tussen hun bestaan en de wereld om hen heen. Daarnaast leren ze hun bevindingen onder woorden te brengen en hierover van gedachten te wisselen met anderen. Nieuwsgierigheid leidt vanzelf naar een volgende vraag. Deze vraag is op zijn beurt weer een startpunt voor een nieuwe onderzoekcyclus die start bij je eigen ervaringswereld en eindigt bij een nieuwe vraag.

Ook kun je begrippen die meer gebruikt worden in het dagelijkse taalgebruik verbinden aan meer abstracte termen die vaker gebruikt worden in het communiceren via kranten, artikelen en theoretische beschrijvingen en analyses.

Zo komt er bij de deelnemers die werken met deze lesvormen een completer begrip van in de inhoud van de woorden en daarmee ook een beter begrip van de complexiteit van mensen en de wereld om hen heen. Dit leidt er over het algemeen toe dat men zich actiever kan opstellen en het leven meer in eigen hand durft te nemen. Dit heeft een positief effect op creativiteit en innovatie.

 

Besluit in de praktijk

Om leerlingen bewust te maken over gevolgen van beslissingen kun je in de les komen tot een ‘tijdelijke beslissing’ van elk van de deelnemers. Deze beslissingen nemen zij voor de praktijk van hun leven van alledag. Bijvoorbeeld als je het hebt gehad over boos worden. Kun je uitkomen op hoe je kan omgaan met boos zijn. Wat kun je doen om te zorgen dat jij minder wordt gehinderd door je eigen boosheid? Deze technieken kun je leren toepassen en daarvan kan je dan weer op een ander moment laten weten hoe het is gegaan.

Maar als het onderwerp bijvoorbeeld groene energie is. Kun je aan het einde een beslissing nemen om met elkaar te gaan sparen voor een zonnepaneel op school. Of je kunt met elkaar een campagne opzetten om de mensen uit je gemeenschap over te halen om in samenwerking met de lokale gemeente een zonnepaneel neer te zetten voor de verlichting van het gemeentelijke speelplein of park.

Als het mogelijk is kan er een consequentie worden geformuleerd waarmee de deelnemers in het dagelijks leven in de praktijk aan de slag kunnen. Op een ander tijdstip kan je als docent/begeleider tijd nemen om na te gaan wat de stand van zaken is en hoe de deelnemers/leerlingen hierop terug kijken (evalueren).