Beter Verwoorden – Laat Je Zien (lessenserie onderwijs)

De lessenserie Beter Verwoorden – Laat Je Zien

De training Beter Verwoorden – Laat Je Zien oefent u in het toepassen van de lessenserie Beter Verwoorden – Laat Je Zien waarbij de eigen ervaringen van de leerlingen en de leerkracht of docent als uitgangspunt gebruikt worden. Met als doel precies en helder te leren verwoorden wat je wil delen met anderen. Dit leidt tot meer controle, zelfvertrouwen en positieve leerervaringen. 

De training beslaat 3 middagen van 13:00-17:00 (programma). De eerste twee middagen zijn gericht op het theoretische kader, het oefenen van eigen vaardigheden en deelnemen aan voorbeeldlessen. Daarna is er een praktijkperiode die wordt afgesloten met de derde middag. De totale duur is ongeveer 2 maanden.

De training voor leraren in het toepassen van de lessenserie is met toekenning van 20 SBU opgenomen in het registerleraar.nl. De training kost € 265 per persoon. De tarieven voor teamtrainingen zijn in overleg. Meer weten?

De handleiding van de lessenserie bestaat uit 12 lessen van 2 uur. Handleiding Beter Verwoorden – Laat Je Zien bestellen kan nu bij bol.com – € 19,95

Aan het einde sluiten de leerlingen af met een presentatie die toegankelijk is voor andere leerlingen en ouders. Ook heeft iedere leerling een eigen boekje gemaakt met twaalf verhalen. Uit ieder boekje kan een verhaal gekozen worden voor een expositie.

De elementen uit de basisstructuur van Beter Verwoorden – Laat Je Zien waar de leerlingen in worden getraind zijn:

luisteren – nadenken – ordenen– vragen stellen – vertellen – woordenschat vergroten – structuur aanbrengen– schrijven – grammatica/spelling – herschrijven- voelen – observeren – reflecteren – bewegen – spelen – presenteren – lezen – beeld – muziek en plezier.

Deze elementen zijn tevens onderdeel van de diverse kerndoelen (1 t/m 12) zoals geformuleerd in het kern-doelenboekje* van de SLO. (* slo.nl)

 

Een ketting van woorden is een verhaal

Een ketting van noten is muziek

Een ketting van beelden is een film

Een ketting van scènes is theater

Een ketting van kleuren een schilderij

Een ketting van allen samen zijn wij