Marianne Koeman (penningmeester)

Laat Je Zien van de Grunberg Academie is voor mij een bijzondere samenwerking tussen docenten, psychologen en pedagogen uit Bolivia en Nederland. Vanaf 1996 doen we hiermee al ervaring op.

Ik houd van de verhalen die de deelnemers delen met elkaar. Door onder woorden te brengen, samen te spelen en te leren en belangstelling te hebben voor elkaar ontstaat er wederzijds begrip en samenwerking. Dat zorgt voor plezier in mijn leven.