Literatuur – Laat Je Zien (onderwijs)

Op dit moment werkt ons team aan een lessenserie Literatuur –Laat Je Zien. Dit is een uitbreiding van de opstart module Beter Verwoorden – Laat Je Zien. De persoonlijke ontwikkeling wordt gekoppeld aan lezen en de vergroting van kennis (zoals aangegeven in het bestaande onderwijs curriculum) op het gebied van literatuur.

De eerste lessenserie voor Literatuur – Laat Je Zien is gebaseerd op columns en romans van Arnon Grunberg. Het startpunt van de les/bijeenkomst is een columns uit de de verzamelbundel de Hotelmens uitgegeven door De Correspondent, mei 2017. De serie bestaat uit negen lessen. Meer weten schrijf een mail.

Het doel is gebruikers (leraren, docenten en begeleiders) een structuur aan te bieden waar literatuur en eigen ervaring van de leerlingen/studenten/deelnemers samen komen. Op zo’n manier dat de leerlingen/studenten/deelnemers de ervaring krijgen dat ze zich nauwkeurig kunnen uitdrukken en dat ze plezier krijgen in verhalen uit de literatuur doordat ze:

  • meer kennis hebben van teksten, opbouw en formulering

  • de waarde leren kennen van luisteren naar ander en gehoord worden door een ander

  • vragen leren stellen aan zichzelf en anderen

  • beter in staat zijn zich in te leven in de ander (schrijver en andere deelnemers) en zichzelf

  • spelen met woorden en betekenissen

  • kennis maken met andere werelden: aandacht en bewustzijn versterken, meer besef over wat ze willen en hoe ze dat kunnen bereiken

  • presentaties uit testen en bewuster kiezen voor een presentatievorm die bij hen past

  • reflectie kunnen gaan toepassen, weg blijven uit goed of niet goed meer gericht op het proces

  • zich bekwamen in het samenwerken en uitwisselen

  • hun eigen ontwikkelingsproces op gang kunnen helpen – weten waar ze informatie kunnen vinden als ze dat nodig hebben.

Het trainen van deze vaardigheden op een speelse manier versterkt je eigenwaarde, vermindert je angsten, vergroot het vertrouwen in je capaciteiten en creëert mogelijkheden die je nodig hebt om je te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de wereld om je heen.

In het raamwerk van de methode Laat Je Zien staan de verschillende onderdelen waaruit de methode is samengesteld. Door de combinatie van expressieve onderdelen en kennisoverdracht met talige onderdelen en lichaamsgerichte activiteiten is er aandacht voor de ontwikkeling lichaam en geest.