Programma

Programma Training Beter Verwoorden – Laat Je Zien

De training is verdeeld over 2 maanden en beslaat 3 middagen van 13:00-17:00. Aan deelname zijn kosten verbonden. Meer weten?

De eerste twee middagen zijn gericht op het theoretisch kader, het oefenen van eigen vaardigheden en deelnemen aan voorbeeldlessen.

 

Middag 1

13:00 Welkom, introductie en kennismaking
13:10 Les 1 uit de handleiding: Fruit
14:10 Pauze
14:25 Vervolg les Fruit
15:25 Pauze
15:40 Toelichting en vragen
17:00 Einde

Middag 2

13:00 Ervaringen delen en start Les 11 uit de handleiding: Grenzen
14:25 Pauze
14:40 Vervolg les Grenzen
15:45 Pauze
16:00 Toelichting en vragen
17:00 Einde
 

Na de eerste twee middagen starten de deelnemers met de lessenserie in hun klas.

De derde middag presenteren de deelnemers hun eigen les(sen) en ervaringen+ feedback en koppeling met theorie. 

Zelfstudie: – verdiepen in theoretisch kader (2 uren) – voorbereiding les(sen) met eigen leerlingen (2 uren) – uitvoeren eigen lessen (2 uren) – voorbereiden presentatie + vastleggen ervaringen in verslag (2 uren). 

De formele afsluiting van de cursus bestaat uit de presentatie en het verslag, waarbij als eis wordt gesteld dat van minimaal 5 leerlingen het lesresultaat wordt bijgevoegd.

De training is opgenomen in het registerleraar.nl onder Activiteitnr.: CdSTN9Daws-20 RU