Reacties

Verslag van het evaluatiegesprek met docenten van Laterna Magica n.a.v. de lessenserie Beter Verwoorden – Laat Je Zien – februari 2013

Hoe hebben jullie de module ervaren?

De leerlingen die wij geselecteerd hebben voor de module zijn in hun eigen groep vaak verlegen en niet degenen die als eerste een ervaring of mening delen met de groep. Ons valt op dat naarmate ze vaker deze schrijfmodule gevolgd hebben ze steeds makkelijker op de voorgrond durven te treden en zich bewuster worden over hoe ze zich kunnen uitdrukken.

 

Wat voor reacties hebben jullie van de leerlingen teruggekregen op de workshop?

Vaak vragen verschillende kinderen wanneer de schrijfmodule weer gegeven wordt. Ze vinden het heel leuk om te doen. Vooral de sociale vaardigheidsoefeningen die een opening zijn voor het verhalen vertellen en het opschrijven van je eigen verhaal vielen in goede aarde. De les waarbij ze een toneelstukje moesten maken over hun eigen ervaring bijvoorbeeld maakten de kinderen heel enthousiast. Die opdracht maakte het voor hen nadien ook makkelijker om dialogen te schrijven. Doordat ze eerst een andere uitlaatklep hebben gehad, kunnen ze zich daarna beter focussen op het schrijven. In het begin waren het steeds dezelfde kinderen die hun verhaal in de kring vertelden. Nu merk je dat vrijwel alle kinderen dat durven te doen; op een enkeling na. Wat ook opvalt is dat ze steeds vaker vragen of ze de woorden goed gespeld hebben. Ze zijn zich bewuster over wat ze willen zeggen en vragen zich af hoe dat opgeschreven moet worden. Wat ook opvalt, is dat de kinderen tijdens portfoliogesprekken (gesprekken die we drie keer per jaar met de ouders in aanwezigheid van het kind houden) veel over de schrijfmodule vertellen en  vol trots hun werk laten zien. Dat is voor ons een teken dat de kinderen veel waarde hechten aan de schrijfmodule.

 

Gaan jullie aspecten van de lessenserie gebruiken/integreren in jullie eigen onderwijs?

We vinden het heel waardevol dat de kinderen leren om over hun eigen ervaringen te vertellen.  Tijdens de les kun je zien dat daar veel behoefte aan is. Ook kom je dingen te weten over een kind die je daarvoor niet wist en waardoor je soms beter begrijpt waarom iemand op een bepaalde manier reageert. In de les over dromen was dat heel typerend. Toen vertelde een kind over een nachtmerrie en vervolgens vertelden alle andere kinderen ok over een nachtmerrie die ze hadden gehad. Het is dan heel boeiend om te zien hoe verschillend de kinderen daarover vertellen en wat hen bezighoudt. Dat is zeker iets wat wij willen integreren in ons onderwijs.

 

Kun je aangeven of je bij leerlingen veranderingen hebt waargenomen die (mede) door deelname aan de workshop op gang zijn gebracht? Zo ja, kun je een aantal voorbeelden geven?

Er is een jongetje dat vrij gesloten van karakter is. In het begin was hij wat terughoudend, maar hij doet steeds meer mee en schrijft steeds gedetailleerder zijn ervaringen op. Er was een moment waarop hij niet meer mee wilde doen. Uiteindelijk heeft hij toch nog meegedaan en nu vindt hij het heel leuk. Hij laat zichzelf steeds meer zien. Door de positieve reacties die dat oplevert, zie je dat hij zijn grens verlegd heeft. Dat is heel mooi om te zien. Wat ook opvalt, is dat de kinderen in het begin minder uitgebreid en gedetailleerd een ervaring opschreven dan naarmate de module vorderde. 

 

Is er iets wat je gezien hebt waarvan je denkt dat zou ik anders hebben gedaan? Kun je dat noemen?

We merken dat de kinderen meer tijd nodig zouden hebben om een les goed af te kunnen ronden. Als we de werkvorm van de module in de toekomst gaan toepassen is het belangrijk om net iets meer tijd in te plannen voor het proces.

Twee reacties van leerlingen van Laterna Magica na afloop van de workshop Beter Verwoorden – Laat Je Zien die plaats vond in 2012-2013.