Waar komt het vandaan?

De methode Laat Je Zien is ontstaan uit een methode die Marianne Koeman in Bolivia ontwikkeld heeft. Een van de bouwstenen van deze methode is Taalvorming. In het jaar 1998 ontmoet Marianne, Frederice van Faassen – Kalmijn. Zij doceert op dat moment Taalvorming aan de HKU in Utrecht en is tevens één van de grondleggers van Taalvorming. Marianne is op zoek naar een didactiek voor docenten in Bolivia. Ze ziet mogelijkheden en reist samen met studenten van de HKU af naar Bolivia om docenten te trainen in Taalvorming. Bij de evaluatie van de trainingen zijn de docenten enthousiast, maar geven aan moeite te hebben om de methode toe te passen.

Een knelpunt van de docenten in Bolivia is dat zij zelf, de ouders en de leerlingen niet genoeg beschikken over sociale vaardigheden om de methode optimaal te kunnen gebruiken. Daarnaast hebben ze niet genoeg tijd, naast het reguliere curriculum, om de methode toe te passen. Ze hebben klassen met 40 of meer leerlingen en elk niveau van ontwikkeling zit door elkaar.

Marianne heeft toen een aantal aanpassingen gedaan waardoor de methode beter aansluit op de wensen van de docenten. Zo heeft ze fysieke oefeningen en spelelementen als vast onderdeel van de opbouw van de methode toegevoegd. Daarnaast is er ruimte gecreëerd om het bestaande curriculum in te kunnen passen. Er zijn werkvormen toegevoegd om de sociale vaardigheden van de deelnemers te vergroten en extra aandacht voor sociaal- emotionele ontwikkeling van de deelnemers. Dit heeft er toe geleid dat de methode, naast dat er cognitieve vaardigheden ontwikkeld worden, een gevarieerde werkvorm is geworden waarbij aandacht voor taal, muziek, beeld (diverse media), theater, klassen management en organisatie is.

Zo is in Bolivia de methode Didactiek van de Communicatie ontstaan. Aan de hand van deze methode heeft Marianne i.s.m. anderen de methode Laat Je Zien in Nederland ontwikkeld.

De methode van Laat Je Zien is constant in ontwikkeling. Er komen nieuwe inzichten en onderzoeksresultaten beschikbaar die invloed hebben en ons uitnodigen tot aanpassingen. 

Ook u kunt uw bijdrage leveren door uw materiaal beschikbaar te stellen op onze site voor collega’s.