Wat levert het op?

De trainingen op basis van de methode Laat Je Zien versterken eigenschappen en vaardigheden van docenten, gedragskundigen, begeleiders en trainers, als:

 • flexibiliteit
 • openheid
 • empathie
 • rust
 • structuur geven zonder het gevoel van vrijheid te ondermijnen  
 • bewust van  je oordelen en je eigen angsten, de hindernissen die daar uit voortkomen en hoe daarmee om te gaan.

Wat levert de lessenserie op voor de leerlingen:

 • dat ze ervaren dat ze kunnen zijn wie ze zijn, verbindt hen met hun eigen kracht
 • dat ze zowel verbaal als non-verbaal helder en precies uitdrukking leren geven aan wat ze meemaken, hun gedachten, gevoelens en gedrag
 • bewustzijn over henzelf, meer besef over wat ze willen en hoe ze dat kunnen bereiken
 • dat ze ervaren dat ze kunnen zijn wie ze zijn, verbindt hen met hun eigen kracht 
 • dat ze bewuster kiezen voor een presentatievorm die bij hen past
 • dat ze ervaren dat lichtheid en spel de motor kunnen zijn van kennis verwerven en toepassen
 • dat ze zich bekwamen in het samenwerken
 • dat ze hun aandacht en bewustzijn versterken
 • dat ze bewuster keuzes maken
 • dat ze hun vermogen om te luisteren en kijken aanscherpen

Het trainen van deze vaardigheden op een speelse manier versterkt je eigenwaarde, vermindert je angsten, vergroot het vertrouwen in je capaciteiten en creëert mogelijkheden die je nodig hebt om je te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de wereld om je heen.