Wie wat waarom

Wie

Arnon Grunberg, initiatiefnemer van de Stichting Hermann & Hannelore Grünberg wil met de trainingen van de Grunberg Academie. kinderen/jongeren aanmoedigen de grenzen van hun uitdrukkingsvermogen te verleggen, zodat zij de kans krijgen hun zelfvertrouwen te vergroten en te leren hun eigen leven op een opbouwende wijze vorm te geven.

In het verlengde daarvan kunnen ze uitvinden welke rol ze kunnen gaan spelen in de samenleving en in het grotere geheel van de wereld waarin zij leven. Gedeelde verantwoordelijkheid dragen voor de wereld op een creatieve en verbindende manier. U als leerkracht bent onmisbaar in deze ontwikkeling.

Welk spel kun je spelen als leerkracht of docent om je leerlingen te verleiden hun eigen ervaringen te gebruiken bij het leren?  Hoe vinden jouw leerlingen de woorden om zich optimaal uit te drukken en trots te zijn op hun prestaties?

 

Wat

Een belangrijk aspect van ontwikkeling is vaardige communicatie. Zowel verbaal als non-verbaal. De training Beter Verwoorden – Laat Je Zien oefent u in het toepassen van de lessenserie Beter Verwoorden – Laat Je Zien waarbij de eigen ervaringen van de leerlingen en de leerkracht of docent als uitgangspunt gebruikt worden. Met als doel precies en helder te leren verwoorden wat je wil delen met anderen. Dit leidt tot meer controle, zelfvertrouwen en positieve leerervaringen. 

 

Waarom

Eigenschappen en vaardigheden van docenten, leerkachten en trainers worden in de training versterkt:

 • flexibiliteit 
 • openheid
 • empathie
 • rust
 • structuur geven zonder het gevoel van vrijheid te ondermijnen  
 • bewust van  je oordelen en je eigen angsten, de hindernissen die daar uit voortkomen en hoe daarmee om te gaan.

Wat levert de lessenserie op voor de leerlingen:

 • dat ze ervaren dat ze kunnen zijn wie ze zijn, verbindt hen met hun eigen kracht
 • dat ze zowel verbaal als non-verbaal helder en precies uitdrukking leren geven aan wat ze meemaken, hun gedachten, gevoelens en gedrag
 • bewustzijn over henzelf, meer besef over wat ze willen en hoe ze dat kunnen bereiken
 • dat ze ervaren dat ze kunnen zijn wie ze zijn, verbindt hen met hun eigen kracht 
 • dat ze bewuster kiezen voor een presentatievorm die bij hen past
 • dat ze ervaren dat lichtheid en spel de motor kunnen zijn van kennis verwerven en toepassen
 • dat ze zich bekwamen in het samenwerken
 • dat ze hun aandacht en bewustzijn versterken
 • dat ze bewuster keuzes maken
 • dat ze hun vermogen om te luisteren en kijken aanscherpen

Het trainen van deze vaardigheden op een speelse manier versterkt je eigenwaarde, vermindert je angsten, vergroot het vertrouwen in je capaciteiten en creëert mogelijkheden die je nodig hebt om je te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de wereld om je heen.