De Grunberg Academie heeft een wikiplatform ontwikkeld voor de methode Laat Je Zien en brengt daarmee didactiek op het gebied van taalvorming, communicatie en persoonlijke ontwikkeling bij elkaar. Laat Je Zien is een integrale werkwijze met didactische voorbeelden, theoretische achtergronden en voorzien van alle gereedschappen die nodig zijn om zelf lessen en bijeenkomsten te maken. De eigen ervaring vormt de kern van de methodologie.

Er is een wiki voor docenten en leerkrachten in het onderwijs en een wiki voor gedragskundigen en begeleiders in de zorg. Het platform is voor iedereen toegankelijk, als gast om te oriënteren of als gebruiker na aanvraag van een gratis account.